มมส ถวายเทียนพรรษา แก่วัดในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 15 วัด

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบหมายให้นายจีรพันธ์ ภูครองเพชร ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้แทนบุคลากร เข้าทำบุญถวายเทียนพรรษา จตุปัจจัยเเละเครื่องไทยธรรม เพิ่มเติมอีกจำนวน 15 วัด ในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยฯ

หลังจากที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ในระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณตลาดน้อย เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร และบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีโอกาสร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ และเป็นที่พึ่งทางจิตใจของพุทธศาสนิกชน

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://news.msu.ac.th/mnews/msuhotnews/incread.php?hid=10696

Comments are closed.