มมส ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สักการะพระเจริญราชเดช ผู้ก่อตั้งเมืองมหาสารคาม

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบหมายให้นายจีรพันธ์ ภูครองเพชร ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี นำข้าราชการพนักงาน บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ สักการะอนุสาวรีย์พระเจริญราชเดช (ท้าวกวด) เจ้าเมืองมหาสารคามคนแรก และเป็นวันสถาปนาเมืองมหาสารคาม ครบรอบ 158 ปี โดยมี นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม นำประกอบพิธีบวงสรวง และ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มสักการะอนุสาวรีย์เพื่อแสดงออกถึงการเคารพบูชา เชิดชูเกียรติ รำลึกถึงคุณงามความดีเจ้าเมืองมหาสารคามคนแรก ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองข่า ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ทั้งนี้ เนื่องจากวันที่ 22 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดมหาสารคาม โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเมืองมหาสารคามขึ้น เมื่อวันอังคาร เดือน 10 ขึ้น 1 ค่ำ ปีฉลู สัปตศก จุลศักราช 1227 ซึ่งตรงกับวันที่ 22 สิงหาคม 2408 และแต่งตั้งพระเจริญราชเดชหรือนามเดิมว่า กวด เป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดมหาสารคาม

การจัดพิธีดังกล่าว เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ประวัติและรำลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าเมืองคนแรก อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้พ่อค้า ประชาชน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ร่วมกันทำพิธีบวงสรวงและวางพานพุ่มดอกไม้สดสักการะอนุสาวรีย์ เชิดชูเกียรติ รำลึกถึงคุณงามความดีเจ้าเมืองมหาสารคาม และเพื่อสร้างจิตสำนึกรักในท้องถิ่นและการอยู่ร่วมกันของชาวเมืองมหาสารคาม โดยในช่วงท้ายของพิธี ประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม ได้พร้อมใจกันรำถวายสักการะ พระเจริญราชเดช หรือท้าวกวด ด้วยความพร้อมเพรียง

Comments are closed.