มมส เตรียมความพร้อมจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และงานบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ มอบหมายให้ นายจีรพันธ์ ภูครองเพชร ผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม ร่วมกับผู้บริหาร ผู้แทนคณะ หน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2566 วันที่ 28 กันยายน 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)

และการจัดงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ในระหว่างวันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ตั้งองค์กฐิน ณ บริเวณตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ทอดถวาย ณ วัดคำมะมายน้อย ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม เพื่อสืบสานประเพณีทอดกฐินและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา (ก่อสร้างพระอุโบสถ) สำหรับรายละเอียดจะแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้รับทราบต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 043-754443 เบอร์ภายใน 1298,1358

Comments are closed.