ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์-2567

Comments are closed.