ประชาสัมพันธ์การใช้ตราสัญลักษณ์ 55 ปี มมส สร้างสังคมที่ยั่งยืน

🟢 ประชาสัมพันธ์การใช้ตราสัญลักษณ์ 55 ปี มมส สร้างสังคมที่ยั่งยืน

🔴 ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำรูปแบบตราสัญลักษณ์ 55 ปี เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 55 ปี วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2566

⭕ จึงขอเชิญชวนให้คณะ/หน่วยงาน นำตราสัญลักษณ์ 55 ปี ไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน กิจกรรม โครงการ ดังนี้
1. ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ และอื่นๆ
2. หัวกระดาษหนังสือราชการ รายงานการประชุม รายงานโครงการ/กิจกรรม
3. อื่นๆที่เหมาะสม

📌 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรูปแบบตราสัญลักษณ์ 55 ปี ได้ที่ QR Code หรือที่
⭕ ตราสัญลักษณ์ 55 ปี มมส : https://citly.me/xP37t
⭕ คู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์ 55 ปี มมส : https://citly.me/RlPNz

Comments are closed.