ทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ วัดคำมะมายน้อย ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โดยตั้งองค์กฐิน ในวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ บริเวณตลาดน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ เพื่อสืบสานประเพณีทอดกฐินและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

**ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญ ได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ชื่อบัญชี “กฐินมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” เลขบัญชี ๔๒๙-๐๖๕๙๓๔-๖

** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๕ ๔๔๔๓ หรือ มือถือ ๐๙๓ ๕๓๖๒๒๑๒

Comments are closed.