มมส จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) แก่บุคลากรสำนักงานอธิการบดี

วันที่ 1 กันยายน 2566 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพแก่บุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้นวันที่ 1 กันยายน 2566 และวันที่ 4 กันยายน 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีนายจีรพันธ์ ภูครองเพชร ผู้อำนวยการกองกลาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร จากโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ ทิพยเนตร ,อาจารย์เกียรติศักดิ์ ชัยพรม, อาจารย์จันทนา ศรีพราว, อาจารย์ฉัตริน ศรีพล, อาจารย์ไมตรี ทอนเสาร์ อาจารย์ประจำสาขาฉุกเฉินการแพทย์ และทีมงานสวัสดิภาพนิสิต กองกิจการนิสิต เป็นวิทยาการบรรยายและนำปฏิบัติ

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯมีทักษะในการปฏิบัติช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ในกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาชีวิตของบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บหรือป่วยอย่างรุนแรงในช่วงเวลาที่ไม่มีบุคคลเชี่ยวชาญอยู่ใกล้ อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯมีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ของการช่วยเหลือชีวิต โดยมี ผู้บริหารและบุคลากร สังกัดสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมโครงการฯจำนวนกว่า 364 คน

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร สังกัดสำนักงานอธิการบดี ได้ลงมือปฏิบัติช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) เตรียมพร้อมให้กับบุคลากรในการรับมือกับกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://news.msu.ac.th/mnews/msuhotnews/incread.php?hid=10732

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
ที่มา : สำนักงานอธิการบดี

Comments are closed.