มมส เข้าร่วมกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566

วันที่ 13 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบหมายให้นายจีรพันธ์ ภูครองเพชร ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นผู้แทน พร้อมด้วยบุคลากรและนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ ศาลาการเปรียญวัดเจริญผล ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

โดยคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม และหน่วยงานสถานศึกษาภาครัฐ และเอกชน ภายในกิจกรรมได้รับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาจาก พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ (ป.ธ.9 ดร.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง รองเจ้าคณะอำเภอวาปีปทุม เป็นองค์แสดงธรรม

ในโอกาสนี้ นายจีรพันธ์ ภูครองเพชร ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ ได้น้อมถวายจตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรม พร้อมนำนิสิตจากสาขาการจัดการวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์เเละวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าช่วยงานถวายภัตตาหาร น้ำดื่มแด่พระสงฆ์ เเละประชาชนที่มาร่วมในงาน โดยมีพุทธศาสนิกชน ประชาชน นิสิตและนักเรียนเข้าร่วมรับฟังเทศน์เป็นจำนวนมาก

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://news.msu.ac.th/mnews/msuhotnews/incread.php?hid=10743

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
ที่มา : งานพิธีการและกิจการพิเศษ

Comments are closed.