ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒

ประกาศกองกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒

สังกัดงานยานยนต์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๓ อัตรา
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ชั้น ๔ อาคารบรมราชกุมารี งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทรศัพท์ ๐-๔๓๗๑-๙๘๐๑ ต่อ ๑๓๐๕ หรือ ๐๙๘-๐๙๖๙๑๙๙ (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์-ครั้งที่-2

Comments are closed.