มมส ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่น เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัล พระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปี 2566

มมส ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่น เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัล พระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปี 2566

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่น เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ร่วมกับคณะกรรมการฯได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ซึ่งประกอบไปด้วย 1.ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น ,2.ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย และ 3.ประเภทบุคคลดีเด่นระดับชาติ/นานาชาติ ประกอบด้วย 3.1สาขาบำเพ็ญประโยชน์ ,3.2 สาขาวิชาชีพ ,3.3 สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ในส่วนของการประกาศผลการคัดเลือกรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปี 2566 จะได้ดำเนินการประกาศผลการคัดเลือกให้ได้รับทราบทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต่อไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
0-4375-4443

ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
ที่มา : งานพิธีการและกิจการพิเศษ

Comments are closed.