ชาว มมส ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดเจริญผล

ชาว มมส ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดเจริญผล

วันที่ 29 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ วัดเจริญผล บ้านท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2566 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำผู้บริหาร บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมในกิจกรรมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษาประจำปี 2566 ในโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวันออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะ และสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาร่วมกับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย

การทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ จากความเชื่อในครั้งพุทธกาล เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกมาสู่มนุษยโลก หลังจากเสร็จสิ้นจากการโปรดพระมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในวันนี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมโปรดเทวดาและมนุษย์ เป็นที่ชื่นชมยินดีโดยทั่วไป เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า วันพระเจ้าเปิดโลก พุทธบริษัททั้งหลายมีความชื่นชมยินดีจึงมีการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อเฉลิมฉลองการเสด็จกลับลงมาจากเทวโลกของพระพุทธองค์

ภาพ/ข่าว : บุณฑริกา ภูผาหลวง
ที่มา : งานพิธีการและกิจการพิเศษ

Comments are closed.