You are here:

ฝ่ายงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเเละกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมทำบุญ มหากฐิน พิธีบรรพชา-อุปสมบท 110 รูป ถวายเป็นพะราชกุศล แด่ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมทำบุญ มหากฐิน พิธีบรรพชา-อุปสมบท 110 รูป ถวายเป็นพะราชกุศล แด่ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 20-21 ตุลาคม 2560 ณ วัดมหาผล ตำบลท่าขอยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 
กำหนดการที่นี่ : <คลิกที่นี่>
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

 
ผศ.ดร.ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ