You are here:

ฝ่ายงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเเละกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานเฉลิมฉลอง ครบ 50 ปี และงานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญร่วมงานเฉลิมฉลอง ครบ 50 ปี และงานบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2561 (4 คืน 5 วัน) ณ บริเวณอาคารพลศึกษา และถนนโดยรอบอาคารพลศึกษา
 
*** พบกับกิจกรรมมากมายภายในงาน
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง โทรศัพท์ 0 4375 4443 โทรศัพท์ภายใน 0 4375 4333 ต่อ 1358, 1285
 

ขอเชิญร่วมงาน Zumba Fitness เพื่อการกุศลร่วมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์

ขอเชิญร่วมงาน Zumba Fitness เพื่อการกุศลร่วมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์

ขอเชิญร่วมงาน Zumba Fitness เพื่อการกุศลร่วมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และทุนการศึกษานิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์ ในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 14.30-17.30 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
ในกิจกรรมในงาน Zumba Fitness นำเต้นโดย นายยอดชาย ยมะคุปต์ (ครูหนุ่ม) Zumba Thailand ผู้จัดการ The Studio อดีตแชมป์เต้นแห่งยุโรป จำหน่ายบัตร 500 บาท (รับเสื้อ ณ จุดลงทะเบียน) 
 
>>จำหน่ายบัตร ณ อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 4 งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 

ญเข้าร่วมโครงการ “การอบรมจริยธรรมการวิจัยในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

พิมพ์

 
เชิญเข้าร่วมโครงการ “การอบรมจริยธรรมการวิจัยในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”
 
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมมือกับ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดำเนินการจัดโครงการ เรื่อง “การอบรมจริยธรรมการวิจัยในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่านที่มีความประส่งจะเข้าร่วมโครงการสามารถดาวโหลดแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ ตามเอกสารแนบท้ายได้ตั้งแต่วันที่ 22-27 กุมภาพันธ์ 2561 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://webresearch.msu.ac.th/?p=1229
 
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-4375-4416 เบอร์ภายใน 1755 (ผู้ประสานงาน คุณวราภรณ์)
 

ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาสำหรับงานวิจัย

 
ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาสำหรับงานวิจัย ด้านเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ด้วยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะจัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาสำหรับงานวิจัย ด้านเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ" ขึ้น
 
>>วันที่จัดอบรม : ระหว่างวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2561 (เสาร์ - อาทิตย์)
 
>>สถานที่จัดอบรม : ห้อง MBS 200 คณะการบัญชีและการจัดการ (เขตพื้นที่ขามเรียง)
 
>>กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนเปิดรับ : นักวิจัย นักวิชาการ จำนวนจำกัดเพียง 40 คน เท่านั้น.!
 
>>วิทยากร : อาจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และบรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 
>>ค่าลงทะเบียนอบรม : อบรมฟรี.! ไม่มีค่าลงทะเบียนอบรม
 
>>สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะต้องเตรียมมา : เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค/ปลั๊กไฟ 3 ตา
 
>>สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ : อาหารว่าง/อาหารกลางวัน/เอกสารประกอบการอบรม/อุปกรณ์เครื่องเขียน และเกียรติบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรม ไม่น้อยกว่า 80 % ของเวลาอบรม
 
>>สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรม/ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.mbs.msu.ac.th/mbs_training
 
>>ศูนย์บริการวิชาการ โทรภายใน 3603, 3608
 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมทำบุญ มหากฐิน พิธีบรรพชา-อุปสมบท 110 รูป ถวายเป็นพะราชกุศล แด่ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมทำบุญ มหากฐิน พิธีบรรพชา-อุปสมบท 110 รูป ถวายเป็นพะราชกุศล แด่ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 20-21 ตุลาคม 2560 ณ วัดมหาผล ตำบลท่าขอยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 
กำหนดการที่นี่ : <คลิกที่นี่>
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

มมส ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการประกวดวงโปงลางและวงกลองยาวอีสาน เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 49 ปี ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2

มมส ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการประกวดวงโปงลางและวงกลองยาวอีสาน เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 49 ปี ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2

มมส ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการประกวดวงโปงลางและวงกลองยาวอีสาน เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 49 ปี ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2
 
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30 น.งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการจัดการประกวดวงโปงลางและวงกลองยาวอีสาน เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 49 ปี ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในการประชุมฯ ในการสรุปประเภทของการประกวด คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด หลักฐานการสมัคร กติกาการประกวด ระยะเวลาในการแสดง การตัดสิน รางวัลการประกวด และการสมัครเข้าประกวด การประกวดวงโปงลางในระดับมัธยม และการประกวดวงกลองยาวอีสานในระดับประชาชนทั่วไป เพื่อเปิดรับสมัครผู้เข้าประกวด ตามลำดับ ซึ่งจะดำเนินการจัดการประกวดในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 โดยมีคณาจารย์จากสาขาดุริยางคศิลป์พื้นบ้าน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมห้องประชุม 5 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
ภาพ/ข่าว : อภิราม ทามแก้ว
 
ที่มา : งานพิธีการและกิจการพิเศษ
 

มมส ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการประกวดวงโปงลางและวงกลองยาวอีสาน เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 49 ปี ประจำปี 2559

มมส ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการประกวดวงโปงลางและวงกลองยาวอีสาน เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 49 ปี ประจำปี 2559

มมส ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการประกวดวงโปงลางและวงกลองยาวอีสาน เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 49 ปี ประจำปี 2559
 
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรมการจัดการประกวดวงโปงลางและวงกลองยาวอีสาน เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 49 ปี ประจำปี 2559 ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์การประกวดวงโปงลางในระดับมัธยม และการประกวดวงกลองยาวอีสานในระดับประชาชนทั่วไป ซึ่งจะจัดการประกวดในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 โดยมีคณาจารย์จากสาขาดุริยางคศิลป์พื้นบ้าน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้รอติดตามการประชาสัมพันธ์การจัดการประกวดต่อไป
 
ภาพ/ข่าว : งานพิธีการและกิจการพิเศษ
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้สัมภาษณ์การบันทึกเทปรายการ VOICE OF MSU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้สัมภาษณ์การบันทึกเทปรายการ VOICE OF MSU

ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ บันทึกเทปรายการ VOICE OF MSU ตอนบุญเข้าพรรษา ทอดเทียนรวม มมส ปี 2559  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้สัมภาษณ์การบันทึกเทปรายการ VOICE OF MSU ตอนบุญเข้าพรรษา ทอดเทียนรวม มมส ปี 2559


เชิญชวนร่วมงานบุญประเพณี เดือน 8 เข้าพรรษา (ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา พร้อมกัน 22 วัด)ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2559
- 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. แห่ต้นเทียนและถวายเทียนพรรษา ณ อาคารบรมราชกุมารี
- 27 กรกฎาคม 2559 13.00 น. แห่เทียนพรรษาพระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม


ที่มา : งานพิธีการและกิจการพิเศษ