ญเข้าร่วมโครงการ “การอบรมจริยธรรมการวิจัยในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

พิมพ์

 
เชิญเข้าร่วมโครงการ “การอบรมจริยธรรมการวิจัยในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”
 
กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมมือกับ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดำเนินการจัดโครงการ เรื่อง “การอบรมจริยธรรมการวิจัยในสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่านที่มีความประส่งจะเข้าร่วมโครงการสามารถดาวโหลดแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ ตามเอกสารแนบท้ายได้ตั้งแต่วันที่ 22-27 กุมภาพันธ์ 2561 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://webresearch.msu.ac.th/?p=1229
 
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-4375-4416 เบอร์ภายใน 1755 (ผู้ประสานงาน คุณวราภรณ์)