เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้ 
Read more
วันนี้ (12 เมษายน 2565) เวลา 08.00 น. ณ พิพิธ 
Read more
มมส ลงพื้นที่ส่งมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือผู้ 
Read more
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมกิจกรรม “โครงก 
Read more
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเเละการควบคุม 
Read more
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเเละการควบคุม 
Read more
มมส ถวายผ้าห่มองค์พระธาตุนาดูนถวายเป็นพุทธบูช 
Read more
วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2565) มมส ขอเชิญชวนพี่น 
Read more
ประชุมคณะกรรมการทบทวนเเละปรับปรุงแผนกลยุทธ์กอ 
Read more
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญพุทธศาสนิกชน เข้าร 
Read more