มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสา 
Read more
ประชาสัมพันธ์การใช้ตราสัญลักษณ์ 55 ปี มมส สร้ 
Read more
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนิน 
Read more
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร  
Read more
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญชวนผู้บริหาร บุคลา 
Read more
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้บริหาร คณ 
Read more
ขอเชิญร่วมงาน มรดกทางวัฒนธรรม : ฮีตเดือน 4 ปร 
Read more
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมโครงการทำนุบำร 
Read more
ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระรา 
Read more
๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล ทรงพระเจริญ  &#822 
Read more