13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ 
Read more
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอด 
Read more
ประกาศขยายระยะเวลาเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่น เพื่ 
Read more
โรงพยาบาลสุทธาเวช ขอเชิญบุคลากร และนิสิตมหาสา 
Read more
มมส จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ป 
Read more
27 กันยายน 2564 งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองก 
Read more
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บอกบุญกฐินสามัคคี(ออน 
Read more
มมส ร่วมนำเสนอแผนงานของมหาวิทยาลัยเพื่อก้าวสู 
Read more
เรื่องล่าสุด
ความเห็นล่าสุด