ขอพระองค์ทรงพระเจริญเนื่องในวันคล้ายวันประสูต 
Read more
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้บริหาร คณ 
Read more
มมส ลงพื้นที่ส่งมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือผู้ 
Read more
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเเละการควบคุม 
Read more
มมส ถวายผ้าห่มองค์พระธาตุนาดูนถวายเป็นพุทธบูช 
Read more
ประชุมคณะกรรมการทบทวนเเละปรับปรุงแผนกลยุทธ์กอ 
Read more
มมส เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม ห 
Read more
มมส เข้าถวายมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสเจริญอา 
Read more
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วม “พิธีทำ 
Read more