ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเเละการควบคุม 
Read more
มมส ร่วมงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพ 
Read more
กองกลาง ร่วมกับกองอาคารสถานที่ มมส เตรียมสถาน 
Read more
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสม 
Read more
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอด 
Read more