ประกาศกองกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง รับส 
Read more
วันที่ 13 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โ 
Read more
วันที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 07.00 น. มหาวิทยาล 
Read more
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสา 
Read more
วันที่ 1 กันยายน 2566 สำนักงานอธิการบดี มหาวิ 
Read more
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศ 
Read more
27 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยมหาส 
Read more
ประชาสัมพันธ์การใช้ตราสัญลักษณ์ 55 ปี มมส สร้ 
Read more
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องปร 
Read more