ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒

ประกาศกองกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง รับส 

มมส เข้าร่วมกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566

วันที่ 13 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โ 

มมส ถวายมุทิตาสักการะ พระครูวินัยวรญาณ เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย (ธ)

วันที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 07.00 น. มหาวิทยาล 

ทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสา 

มมส จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) แก่บุคลากรสำนักงานอธิการบดี

วันที่ 1 กันยายน 2566 สำนักงานอธิการบดี มหาวิ 

มมส เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือนสิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศ 

มมส ถวายการต้อนรับพระสังฆาธิการ 1,300 รูป

27 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยมหาส 

ประชาสัมพันธ์การใช้ตราสัญลักษณ์ 55 ปี มมส สร้างสังคมที่ยั่งยืน

ประชาสัมพันธ์การใช้ตราสัญลักษณ์ 55 ปี มมส สร้ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Class Teacher Day
Art Turner, Hannah Mon, Wed, Fri
Science Morrisey, Anna Sat, Sun
Atletics Turner, Hannah Mon, Wed, Fri
Football Edison, Molley Tue, Wed, Fri
Music Smiley, Barney Tue, Wed, Thu
Art Turner, Hannah Mon, Wed, Fri