ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ขยายรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ขอเชิญร่วมทำบุญ “วันมาฆบูชา สักการะพระบรมธาตุนาดูน ประจำปี 2566”

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ขยายรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ขอเชิญร่วมงาน มรดกทางวัฒนธรรม : ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด เทศมหาชาติ

ขอเชิญร่วมงาน มรดกทางวัฒนธรรม : ฮีตเดือน 4 ปร 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ รายละเอียดปรากฏดังเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเเละแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ รายละเอียดประกาศตามลิงค์ด้านล่าง

ต้อนรับผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 09.29 น. ณ อา 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

Class Teacher Day
Art Turner, Hannah Mon, Wed, Fri
Science Morrisey, Anna Sat, Sun
Atletics Turner, Hannah Mon, Wed, Fri
Football Edison, Molley Tue, Wed, Fri
Music Smiley, Barney Tue, Wed, Thu
Art Turner, Hannah Mon, Wed, Fri