มมส เข้าถวายมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสเจริญอา 
Read more
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วม “พิธีทำ 
Read more
มมส เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานส่งเสริมการ 
Read more
มมส เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการเเสดง เ 
Read more
มมส เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีกรรมงานบุ 
Read more
มมส มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวั 
Read more
มมส ทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาฯ ครบรอบ 53  
Read more
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมงาน “วัน 
Read more
มมส ร่วมตลาดนัดสีเขียว(Green Market)เมื่อวันท 
Read more