• All
  • กิจกรรมหน่วยงาน
  • ข่าวประกาศ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัครงาน
  • ปฏิทินกิจกรรม

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ขยายรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ขอเชิญร่วมทำบุญ “วันมาฆบูชา สักการะพระบรมธาตุนาดูน ประจำปี 2566”

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ขยายรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ขอเชิญร่วมงาน มรดกทางวัฒนธรรม : ฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด เทศมหาชาติ

ขอเชิญร่วมงาน มรดกทางวัฒนธรรม : ฮีตเดือน 4 ปร 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ รายละเอียดปรากฏดังเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเเละแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ รายละเอียดประกาศตามลิงค์ด้านล่าง

ต้อนรับผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 09.29 น. ณ อา 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา