• All
  • ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน
  • ข่าวประกาศ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒

ประกาศกองกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคามเรื่อง รับส 

มมส เข้าร่วมกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566

วันที่ 13 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โ 

มมส ถวายมุทิตาสักการะ พระครูวินัยวรญาณ เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย (ธ)

วันที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 07.00 น. มหาวิทยาล 

ทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสา 

มมส จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) แก่บุคลากรสำนักงานอธิการบดี

วันที่ 1 กันยายน 2566 สำนักงานอธิการบดี มหาวิ 

มมส เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือนสิงหาคม 2566

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศ 

มมส ถวายการต้อนรับพระสังฆาธิการ 1,300 รูป

27 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยมหาส 

ประชาสัมพันธ์การใช้ตราสัญลักษณ์ 55 ปี มมส สร้างสังคมที่ยั่งยืน

ประชาสัมพันธ์การใช้ตราสัญลักษณ์ 55 ปี มมส สร้ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มมส เตรียมความพร้อมจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และงานบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องปร